wtorek, 19 marca 2013

Scola scutariorum prima


Dziś prezentuję podstawkę będącą wynikiem mojej pomyłki. Jest to jak w tytule postu jednostka gwardii cesarskiej o nazwie schola scutatorum prima. Oddziały scholae doskonale obrazują chaos jaki wynika z Notitia Dignitatum. Dla zachodniej części cesarstwa mamy wymienionych 5 oddziałów ale na barwnych tablicach znajduje się 7 przedstawień tarcz. Dla odmiany dla wschodu na 7 oddziałów przypada 6 tarcz. Nie są one w żaden sposób przyporządkowane poszczególnym oddziałom scholae, więc przyjąłem że pierwsza tarcza odpowiada pierwszej jednostce wymienionej na liście, szczególnie że dla obu części imperium jest to oddział o takiej samej nazwie i symbolika tarcz jest również identyczna (różnią się jedynie kolorystyką). No i tu właśnie powstał problem. Przygotowując sobie wzory do wklejenia ich na tarcze jeźdźców, pomyliłem pliki i tak powstała podstawka scutariorum prima, ale dla wschodniego imperium.Oddział zasłużony, być może biorący udział w bitwie pod Adrianopolem, ale nie o taki mi chodziło. Niemniej skoro już jest to tak zostanie (i jeszcze dostaną drugą podstawkę), a zachodnich skutariuszy zrobię następnym razem.

Pierwsze oddziały gwardii typu scholae zostały prawdopodobnie stworzony przez Dioklecjana, choć przeważnie za twórce scholae uważa się Konstantyna, który miał je stworzyć (lub rozbudować) po rozwiązaniu gwardii pretoriańskiej. Wszystkie były oddziałami kawalerii, o liczebności około 500 ludzi, choć jest to oparte na dość wątłych przesłankach (liczebność gwardii Justyniana wynosząca 3500 podzielona przez 7 oddziałów wymienionych w Notiti). Choć licznych scholares rekrutowano spośród Germanów (na zachodzie przeważnie Franków i Alamanów, na wschodzie Gotów) to odsetek Rzymian wśród nich musiał być spory. Większość utrwalonych w źródłach scholares to napewno lub prawdopodobnie Rzymianie. Dowódcami tych oddziałów byli trybuni (tribunus scutariorum).